Välkommen till portmingel torsdag 17 januari

Välkommen till portmingel med medlemmarna i föreningen. – torsdag den 17 januari i porten Inedalsgatan 7.

Dricka och tilltugg serveras i portuppgången från kl 19.

Torsdag den 17/1 kl 19-21
Porten Inedalsgatan 7
/Styrelsen

Kommentera