Sortering av matavfall

Vi planerar för sortering av matavfall i fastigheten. Detta för att sänka kostnader för sophämtning och för ett mer hållbart och miljövänligt boende.

Matavfall hämtas utan kostnad av Stockholms stad. Vi får med sorteringen en mindre mängd övriga sopor vilket sänker kostnaderna för oss, till och med halvera. Matavfallet används i biogasanläggningar och återvinns till energi och värme i slutändan.

Många fastigheter i Stockholm sorterar redan matavafall och i många kommuner i Sverige är matavfallssortering obligatorisk. Så, flera kanske känner igen sig – man får matavfallspåsar (automatiskt från staden) som man sorterar sitt matavfall i och i soprummet byts några tunnor ut mot bruna tunnor för matavfall.

Mer fullständig information kommer framåt när det närmar sig. På Stockholms vatten och avfalls webbplats kan du tills dess läsa mer: stockholmvattenochavfall.se/matavfall/

/Styrelsen

Kommentera