Sänkta avgifter och justering balkongtillägg från 1 juli

Nu sänker vi medlemsavgifterna med 25%. Samtidigt justerar vi att ta ut det lilla tillägget för balkong som alla balkonginnehavare enligt stadgarna ska betala. Från den 1 juli 2016 gäller de nya avgifterna.

Vi kan sänka våra avgifter eftersom vi har en bra ekonomi i föreningen med en god kassa som fortsatt fylls på samtidigt som vi amorterar kontinuerligt. Vi har alltså utrymme för en sänkning samtidigt som vi har kvar pengar för underhåll och förbättringar. Den sänkta avgiften betyder också att vi nu inte längre kommer tillämpa avgiftsfria månader.

Vi justerar också att nu ta ut avgiften för balkongtillägg som medlemmar med balkong eller altan ska betala enligt föreningens stadgar. Balkongtillägget är i år ca 37 kr/mån som beräknas som 1% per år av prisbasbeloppet  (2016 års prisbasbelopp på 44 300 kronor).  Tillägget är till för att fördela de extra underhållskostnader balkonger och altaner innebär och de har hittills inte tagits ut. Därför justerar vi nu detta så att det blir rätt i fortsättningen.

Balkongtilläggen uppmärksammades i samband med den genomgång och rättning av andelstalen som SBC hjälp oss med. Justeringen av andelstalens innebar ingen påverkan på avgifterna.

Från den 1 juli månad och tills vidare gäller de nya avgifterna. Det betyder att den första justerade avgiften är den som ska betalas i juni.

/Styrelsen

En tanke om “Sänkta avgifter och justering balkongtillägg från 1 juli

  1. Hej,
    Jag undrar bara vilka underhållskostnader föreningen har för balkongerna? Betalar föreningen om man t.ex. behöver byta trägolvet på balkongen?
    Hälsningar
    Margareta L Brunell

Kommentera