Ny sänkning av avgift från 1 januari 2017

Med anledning av föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat om en avgiftssänkning med 25% från den 1 januari 2017 och tills vidare.

Vi har gått igenom budgeten för 2017 och konstaterat att vi har en mycket god ekonomi i föreningen och att vi har utrymme att sänka våra avgifter. Vi har också räknat in att kan genomföra de planerade investeringarna med gårdrsrenovering och fönsterrenovering med sänkt avgift.

Kommentera