Gårdsförslaget

Gårdsgruppen har med grannföreningen och en landskapsarkitekt tagit fram ett grundförslag till upprustning av gården. Se skiss i bifogade pdf:en.

Vi har också tagit in priser från olika entrepenörer så att vi kan estimera en budget. Det mandatet till styrelsen att gå vidare med detta som vi röstar om på stämman idag. Vi väntar också på att grannföreningen ska ta motsvarande beslut, men de har skjutit över sitt beslut till nästa styrelse som startar till hösten.

forlsag-innergard-inedal1316

Kommentera